Valero består av to selskaper

Det ene selskapet leverer løsninger som utnytter teknologi for å styrke opplæring, beslutningsstøtte og informasjonsflyt. Det andre selskapet er et senter for pedagogisk og psykologisk veiledning.


Klikk på logoen for å komme til selskapenes websider: