Valero har en unik kompetanse og erfaring når det gjelder å forenkle komplekse budskap og problemstillinger.

Erik Dale
Direktør for kommunikasjon/organisasjonsutvikling
Kruse-Smith konsernet

Valero leverer løsninger som bedre utnytter teknologi for opplæring, beslutnings-
støtte og informasjonsflyt. Vi er pedagoger med bred teknologisk erfaring. Våre leveranser er i bruk i over 30 land og på en rekke ulike språk.


Valero AS

Adresse: Dronningens gate 12, 4610 KRISTIANSAND | E-post: post@valero.no | Telefon: +47 990 90 162
Valero AS © 2015 All rights reserved